[Quảng cáo căn bản 8] Tạo mục tiêu trong google analytics và nhập vào google adwords dưới dạng chuyển đổi

1
2500

Ở các bài trước các bạn đã thực hành liên kết 2 tài khoản google adwords và google analytics lại với nhau rồi. Ai quên có thể vào link này: liên kết google adwords và google analytics

Các bạn cũng đã học các tạo các sự kiện trong google analytics như tracking điền form, gọi điện, chat vv… Nếu bạn cũng quên thì vào lại link này: Khóa học google adwords căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ học cách tạo và nhập các mục tiêu trong google analytics vào google adwords thành chuyển đổi.

Bước 1: trong tài khoản google analytics chúng ta tạo các mục tiêu.

Trong cài đặt / chế độ xem / bạn sẽ thấy “mục tiếu” ta nhấp vào để tạo mục tiêu mới hoặc sửa lại mục tiêu cũ.Thêm mục tiêu mới như trong hình:

 

Trong thiết lập mục tiếu / chọn loại tùy chỉnh

 

Bạn sẽ thấy có 5 loại mục tiêu ở đây:
Đích: đặt điều kiện theo trang đích vd khách vô trang giỏ hàng hay trang thank.html là 1 lần hoàn thành mục tiêu chẳng hạn

Thời lượng: thời gian họ ở trên website của mình là điều kiện. vd ở trên website từ 5 phút trở lên

Số trang / màn hình mỗi phiên: vd xem trên 3 trang.

Sự kiện: chính là sự kiện tùy chỉnh mà chúng ta tạo ra thông qua google tag manager gửi về google analytics trong các bài trước. Xem lại: tracking chuyển đổi chat tawk.to

Trong chi tiết mục tiêu dạng sự kiện sẽ như hình dưới. các bạn sẽ thấy các mục
Danh mục, tác vụ, nhãn, giá trị là 4 thành phần của 1 sự kiện.
Trong đó danh mục và tác vụ là 2 thành phần chúng ta sẽ dùng để tạo mục tiêu. phần giá trị thường danh cho thương mại điện tử ở đây chung ta sẽ không dùng đến.

 

Bạn cần khai bao danh mục và tác vụ đúng với thông tin sự kiện đã cài đặt nhé. có thể xem lại nếu không chắc như trong hình.

Bạn có thể thấy 3 thông tin danh mục sự kiện, hành động sự kiên và nhãn sự kiện mà google analytics đã ghi nhận được trong quá khứ.

Vậy là xong rồi. Tiếp đó mình sẽ nói thêm về loại mục tiêu theo trang đích. Các bạn có thể cài đặt như sau

Mô tả mục tiêu

Chi tiết mục tiêu:

Bước 2: Trong tài khoản google adwords ta sẽ nhập mục tiêu từ google analytics vào adwords dưới dạng chuyển đổi.

Trong tài khoản google adwords bạn vào công cụ / chuyển đổi / chọn google analytics như hình

Nhập (import) vào

Cài đặt chi tiết như sau:
Mục giá trị : ngoại trừ chuyển đổi thương mại điện tử không nói đến trong bài này thì các bạn nên chọn là không có giá trị như mặc định

Chọn thời gian: nên để 30 ngày như mặc định. tức là sau trong vòng 30 ngày sau khi khách click quảng cáo adwords và thực hiện chuyển đổi thì sẽ được ghi nhận cho google adwords, bạn có thể tùy chỉnh lại.

Đếm: ngoại trừ chuyển đổi thương mại điện tử nên chọn mỗi chuyển đổi (một người được ghi nhận thực hiện nhiều chuyển đổi) còn lại các bạn nên chọn một chuyển đổi (một người trong khoảng thời gian quy định bên trên chỉ được ghi nhận tối đa 1 chuyển đổi dù họ thực hiện nhiều lần chuyển đổi)

Mô hình chuyển đổi: các bạn nên chọn mặc định là mô hình nhấp chuột cuối cùng. Các mô hình khác mình sẽ viết riêng một bài khác vì nó khá phức tạp.

Nhập (import) vào. Là xong rồi.
Các bạn có thể kiểm tra lại các chuyển đổi đã nhập trong mục “công cụ/ chuyển đổi / hành động chuyển đổi”

Lần đầu bạn vào mục này sẽ thấy như hình trên, đừng lo. nhấn vào +chuyển đổi sau đó bấm hủy. bạn sẽ thấy danh sách các chuyển đổi mà tài khoản google adwords này bạn đã nhập.

Hết.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here