Thứ Ba, Tháng Năm 26, 2020

Remarketing Tips: Nguyên tắc tạo tệp đối tượng chất với analytics

Tư duy: có một quy tắc đó là 20% đối tượng tạo nên 80% giá trị. Quy luật này gần đúng trong hầu hết...

Bảo vệ: Tạo báo cáo thời lương tương tác nội dung – Track Content...

  1.Content Engagement là gì? Thời lượng tương tác là 1 chỉ số chúng ta sẽ tạo mới trong báo cáo analytics (nó không phải là...

Hiểu rõ hơn về thời lượng phiên trung bình

Trước tiên chúng ta đọc qua 1 bài viết của google: https://support.google.com/analytics/answer/1006253?hl=vi Ta có thể thấy được cách tính thời lượng phiên trung bình của analytics...

Bảo vệ: Google Adwords : Tự động tắt và mở quảng cáo dựa theo...

Sơ lược ý tưởng : website thương mại điện tử khi hết hàng sẽ hiển thị 1 thông báo trên website dạng như: out-stock. Chúng...

Dịch Vụ Dynamic Remarketing – Tiếp Thị Lại Động

Dynamic Remarketing là gì? ” Dynamic Remarketing:là hình thức quảng cáo trên mạng hiển thị được thực hiện khi chúng ta hiển thị quảng cáo...

Bảo vệ: Tiếp thị lại động với google adwords và google tag manager

Tiếp theo bài viết Dyamic remarketing-tiếp thị lại động với wordpress và google adwords Bài viết tiếp theo sau đây sẽ hưỡng dần triển khai tiếp...

Hỗ Trợ